מערכת היה היה, מזכירות ביה”ס להסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים, 91905
טלפון: 02-5883597 שלחו לנו מייל
תאריך עדכון אחרון: 2.2.2010

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים

about הגשת מאמר instructions purchase