רכישה

לקוחות פרטיים

ניתן לרכוש את הגיליונות המודפסים בעותקים בודדים או במנויים באמצעות משלוח צ'ק בדואר. מחירו של עותק בודד הוא 25 ש"ח, ומחירו של מנוי לשלושה גיליונות הוא 75 ש"ח. מנוי כולל את הגיליון האחרון (12) ואת שני הגיליונות הבאים. ברכישת עותקים בודדים יש לציין את מספרי הגיליונות בהם מעוניינים.

מוסדות

מוסדות מוזמנים לרכוש עותקים בודדים ומנויים דרך חברת און טיים ("היה היה במה להיסטוריה", מספר 14340).