Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

הגשת עבודות

כתב העת 'היֹה היָה' מציע את ההזדמנות הראשונה להיסטוריונים מתחילים להציג בפני הקהל הרחב את פרי עבודתם. מתוך אמונה שלא רק פרופסורים יכולים להפיק מחקר היסטורי מעניין ורציני, המערכת קוראת לכל הסטודנטים בתחומים ההיסטוריים לשלוח עבודות שכתבו אשר ראויות בעיניהם לפרסום.