גיליון 12

החלום של המגים: תקווה ואכזבה בציור פורטוגלי מן המאה השש עשרה
שאול מרמרי
עמ' 30-7

"איזו שערורייה תהיה": כיצד הכשירה הרפורמציה פולגימיה נוצרית במאה השש עשרה
ניצן פוזנר
עמ' 50-31

בין פייטיזם לנאורות: חילון הידע באוניברסיטת האלה בסוף המאה השבע עשרה וראשית המאה השמונה עשרה
תום פרנס
עמ' 72-51

'ידיד בית המשפט': פרשת עדותו האפשרית של חיים וייצמן במשפטי נירנברג
אלון עוז
עמ' 89-73

בן-גוריון ועמדת הריבונות היהודית: ניתוח עמדתו של דויד בן-גוריון ביחס למשפט אייכמן על רקע יחסי ישראל-גרמניה
רן מאירוביץ'
עמ' 105-90