Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

כיצד מעובדות העבודות למאמרים?

 

 

אפשר לומר ש'היֹה היָה' הוא גם בית מלאכה קטן המעבד עבודות למאמרים. עבודה שנכתבה במקורה כמטלה בקורס אוניברסיטאי ופונה אל מרצה הבקיא בנושא המדובר בה איננה דומה כלל ועיקר לתוצר הסופי של התהליך, מאמר בכתב עת. הדרישות והנחות היסוד שלהם שונות ולפיכך תהליך העיבוד כרוך בעבודה רבה.

עבודה שהתקבלה בסינון הראשוני נכנסת לשלב העריכה. בשלב זה, עובד כותב העבודה בשיתוף פעולה עם עורך מלווה ממערכת כתב העת כדי לשפר את עבודתו בהתאם לחוות הדעת של המערכת ושל הקורא החיצוני, לתקן פגמים במידת הצורך ולהתאימה לפורמט המבוקש.

לאחר כל זאת, עוברת כל עבודה עריכה בידי עורך לשוני ומתפרסמת כמאמר בכתב העת.