Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

כיצד נבחנות העבודות ועל פי אילו קריטריונים?

 

 

כל עבודה הנשלחת למערכת ועומדת בתנאים המוקדמים נבדקת על ידי חברי המערכת ונשפטת לפי קריטריונים של רמה אקדמית, מקוריות, ועניין ונגישות לחובב ההיסטוריה הממוצע.

בשלב הראשון כל עבודה נקראת על ידי שני חברי מערכת ונידונה בפגישת מערכת. עבודות שקיבלו את אישור המערכת נשלחות לקורא חיצוני - מרצה המומחה לתחום בו עוסקת העבודה. הקורא החיצוני ממליץ האם לפרסם את העבודה כמאמר בהסתמך על קריטריונים כגון ההקפדה על הדיוק בעובדות ובמונחים, ההתייחסות למחקר עדכני, והרלוונטיות והמקוריות של העבודה.