Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

מה צריך להגיש ולמי?

 

יש לשלוח את העבודה בדואר אלקטרוני, לכתובת hayohaya.journal@gmail.com. הפונים מתבקשים לשלוח את העבודה כקובץ טקסט (פורמט DOC, DOCX, RTF). לא יתקבלו עבודות בפורמט PDF.

כתב העת מתפרסם בעברית ולכן מקבל בעיקר עבודות בעברית. במקרים חריגים ישקלו עבודות שנכתבו באנגלית אם כותב המאמר יהיה נכון לתרגם אותן לאחר שיתקבלו. כך או כך, אין לכלול טקסט בשפות שאינן עברית או אנגלית ללא תרגום.