Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

מי יכול להגיש עבודה?

 

כל סטודנט המעוניין לשלוח את עבודתו לכתב העת יכול ומזמן לעשות זאת, כל עוד עבודתו עומדת במספר תנאים. התנאים הראשוניים לקבלת העבודה לבדיקה הם –

(א) העבודה היא בעלת צביון היסטורי
(ב) העבודה נכתבה במסגרת הלימודים לתואר הראשון או השני
(ג) העבודה קיבלה ציון 90 ומעלה

כתב העת מקבל גם עבודות תזה לשיפוט. עם זאת, מומלץ לשלוח רק עבודות שניתן לקצר משמעותית מבלי שיפגעו. עדיף מראש לשלוח רק חלק מתוך התזה, או לציין איזה חלק יכול לעמוד בפני עצמו.

עבודה העומדת בתנאים אלו תיבחן על ידי המערכת.