גיליונות

גיליון 1 - אביב תשס"ב 2002

 • אפלטון במאה ה-20
 • מילנריזם והגנה על העבדות
 • מיילדות במאה ה-17
 • המהפכה האיראנית
 • גאונים ונשיאים בימה"ב


גיליון 2 - חורף תשס"ג 2003

 • חיפוש ארכיון גטו ורשה
 • מקיאוולי ומושג ה"וירטו"
 • על פוליטיקה ומשפט ברומי
 • החכם המוסלמי והנערה הנוצרייה
 • סקג'ווייה ביומני לואיס וקלארק


גיליון 3 - סתיו תשס"ד 2003

 • פלאיות ה'אחר' בימי הביניים
 • עברית ויידיש ב'מוזרויות היהודים'
 • יפן ומלחמת קוריאה
 • על התעמלות והתעלמות
 • תיאורי הכותל באמנות הישראלית


גיליון 4 - סתיו תשס"ה 2004

 • הרצל - הרקע לתאוריית ,האמנה המדומה,
 • קומיקס יפאני - ישראל, יהדות ולאומיות
 • תנועת הקליע מאריסטו ועד הסכולסטיקה
 • איך קיבלו המלאכים כנפיים?
 • ארגנטינה - מפלט לפושעי מלחמה נאצים


גיליון 5 - קיץ תשס"ו 2006

 • רס"ג וביקורת המקרא המוסלמית
 • תקשורת פנים-יהודית בפולמוס עכו
 • מהיהדות לנצרות אצל ניטשה ופרויד
 • "מה ייעשה בשחורים החופשיים?"
 • זוגיות ונישואין ב"עלייה השנייה"


גיליון 6 - אביב תשס"ח 2008

 • למי סגדו בחצור הכנענית?
 • יוסף הלוי ו'הבעיה השומרית'
 • דמותה של גרמניה ביומני חדשות הקולנוע האוסטריים 1955-1945
 • תודעת השואה אצל מנחם בגין
 • האבסולוטיזם הטוטלי


גיליון 7 - סתיו תש"ע 2009

 • היחס לחוק בדמוקרטיה הקלאסית
 • לשאלת מערך המינים בבית הכנסת
 • 'הסופות בנגב' בהיסטוריוגרפיה היהודית
 • 'תקריות הריסוס' במלחמת וייטנאם
 • הפצצה האטומית וכניעת יפן


גיליון 8 - חורף תשע"א 2011

 • פרשת קסטנר ועיצוב זיכרון השואה
 • בעיית הנשים של רוסו
 • המגפה השחורה באראגון
 • האחריות האישית בדמוקרטיה האתונאית
 • ביטול חוקי הדגן באנגליה


גיליון 9 - קיץ תשע"ב 2012

 • דיפלומטיה קרולינגית
 • על יחסו של גנדהי לשואה
 • אנטוניו גאודי
 • זהות יהודית וזהות מינית ביצירות ג'ורג' מוסה
 • תולדות הטמפלרים הגרמניים


גיליון 10 - חורף תשע"ד 2014

 • חיילות, מגדר וזהות בזיכרונותיה של קצינה בצבא הרוסי
 • קרב גרונוולד בזיכרון הפולני
 • פרדוקס המוות של העת החדשה המאוחרת
 • מערובות ישראלת במלחמת האזרחים בתימן
 • סרבנות מצפון ברגמניה המערבית


גיליון 11 - סתיו תשע"ו 2015

 • מיניות וטלפון
 • יחסי יהודים ערבים בזמן מלחה"ע הראשונה
 • השפה הערבית בפולקלור הפלמ"ח
 • השימוש בכוח בזמן המרד הערבי הגדול
 • "ירושלים של ברזל" אז והיום


גיליון 12 - אביב תשע"ז 2017

 • החלום של המגים
 • "איזו שערוריה תהיה"
 • בין פייטיזם לנאורות
 • 'ידיד בית המשפט'
 • בן-גוריון ועמדת הריבונות היהודית

 

גיליון 01

גיליון 02

גיליון 03

גיליון 04

גיליון 05

גיליון 06

גיליון 07

גיליון 08

גיליון 09

גיליון 10

גיליון 11

גיליון 12

החלום של המגים: תקווה ואכזבה בציור פורטוגלי מן המאה השש עשרה
שאול מרמרי
עמ' 30-7

"איזו שערורייה תהיה": כיצד הכשירה הרפורמציה פולגימיה נוצרית במאה השש עשרה
ניצן פוזנר
עמ' 50-31

בין פייטיזם לנאורות: חילון הידע באוניברסיטת האלה בסוף המאה השבע עשרה וראשית המאה השמונה עשרה
תום פרנס
עמ' 72-51

'ידיד בית המשפט': פרשת עדותו האפשרית של חיים וייצמן במשפטי נירנברג
אלון עוז
עמ' 89-73

בן-גוריון ועמדת הריבונות היהודית: ניתוח עמדתו של דויד בן-גוריון ביחס למשפט אייכמן על רקע יחסי ישראל-גרמניה
רן מאירוביץ'
עמ' 105-90